VilkårStatist & Extras SEC Casting on the Web AB
Org.nummer 556684-1556
Virksomhet Stockholm, Sverige.

Statist & Extras SEC Casting on the Web AB Org.nummer 556684-1556 Statist & Extras SEC Casting on the Web AB nedenfor kalt Statist & Extras leverer en informasjons- og formidlingstjeneste ("Tjeneste") gjeldende oppdrag innen primært casting, film, tv, teater, scene og media via Internet. Vi jobber med primært følgende webbplasser: Statist.no, Modell.no. Flere partnere kan forekomme.

For å registreres som medlem med Statist & Extras og dermed kunne søke annonserte tjenester, må du registrere din kontaktinformasjon ("Kontaktinformasjon") i din profil, nemlig navn, etternavn, mail og telefonnummer.
Øvrige opplysninger som du kan velge å oppgi ved registreringen eller legge til i din profil i etterhånd blir synlige for allmennheten, mens din Kontaktinformasjon bare kan leses av registrerte kunder med egen kode.

Registrerte kunder kan spare informasjon om deg som medlem, dog kun for egen bruk. Registrerte kunder kan markere et medlem som «anbefalt" hvilket også blir synlig for andre registrerte kunder.

Her kan du lese mer om hvordan Statist & Extras behandler dine personopplysninger.

Basismedlemskap er kostnadsfritt.

Kostnaden for Abonnementet (et Premiummedlemskap med seks måneders bindingstid og automatisk forlenging) er 69 kr/måned. Etter at bindingstiden har gått ut forlenges Abonnementet automatisk med en måned om gangen, så sant medlemskapet ikke er blitt oppsagt.

Abonnement kan avsluttes via formular på vår hjemmeside minst fem dager før neste debitering (dog tidligst i sammenheng med at bindingstiden går ut). Ved oppsigelse av Premiummedlemskap sendes alltid en mailbekreftelse. Spar alltid denne mailen.

Basismedlemskap kan avsluttes ved å logge inn i din profil og stenge ditt medlemskap.

Angrerett: Du som konsument har 14 dagers angrerett fra kjøpets dato. Noter dog at ved å søke oppdrag etter betalingen eller bestillingen av Premiummedlemskap anses du å ha påbegynt bruken av Tjenesten og du mister dermed din rett til å ångre kjøpet.

Statist & Extras forbeholder seg retten til at når som helst endre Tjenestens utstrekning og vilkår, inklusive pris for Premiummedlemskap. Endringer av teknisk, administrativ eller utviklingsmessig karakter får utføres ummiddelbart. Prisendringer begynner å gjelde minst en måned etter medlemmen er informerte om endringen. Oppdaterte vilkår finner du alltid på hjemmesiden.


  • Ved å godkjenne vilkårene gir du ditt samtykke, ifølge Personvernforordningens Artikel 6.1, til at Statist & Extras registrerer, utleverer og i det hele tatt behandler dine personopplyninger og annen informasjon som du har valgt å publisere i din profil, i den grad som det behøves for at Statist & Extras skal kunne drive Tjenesten.
  • Du samtykker dessuten til at Statist & Extras bruker de opplysninger som du har registrert til å la Statist & Extras partners sende markedsføringshandlinger til deg via e-post, telefon og sms. Du eier retten til å når som helst begjære at sånne markedsføringshandinger avbrytes.
  • Når du som medlem søker annonserte tjenester, forplikter du deg å respektere de forpliktelser du påtar deg via avtaler som du slutter til via Statist & Extras tjeneste.
  • Du påtar deg ansvar for all informasjon som du legger ut på din profilside. Slik informasjon får ikke være krenkende for enkeltpersoner, være ærekrenkende, uttrykke hat eller være umoralsk, ha pornografisk innhold, bidra til spreding av datavirus eller på annet vis stride mot norsk lov.
  • Du skal også avstå fra å urimelig benytte deg av informasjon som er beskyttet av opphavsrett, eller ellers ikke får gjøres tilgjengelig uten samtykke fra rettighetshaveren eller uten tillatelse via lov. Om Statist & Extras finner at informasjonen i din profil bryter mot disse vilkårene, får Statist & Extras begjære at du umiddelbart tar bort upassende informasjon.
  • Om du alvorlig eller ved gjentatte tilfeller bryter mot disse vilkår, har Statist & Extras rett til å omgående avslutte ditt medlemskap uten tilbakebetaling av medlemsavgift.
  • Du samtykker til å holde Statist & Extras SEC Casting on the Web AB skadeløst for eventuell skade som kan pådras i forbindelse med bruk av medlemskap.
  • Om du er under 18 år, skal du alltid innhente foresattes samtykke til behandling av dine personopplysninger, ditt medlemskap i følge disse vilkår, og hvert oppdrag som du tilbys takket være benyttelse av Tjenesten.


Tvister om tolkningen eller anvendelsen av denne avtale og relaterte juridiske saker skal avgjøres i de alminnelige domstoler i henhold til svensk lov.