Alle våre sajter inneholder samme oppdrag og samme funksjonalitet. Forskjellen er at du får en annen avsender til CVen din. Du kan naturligvis få skuespilleroppdrag og modelloppdrag ved å være medlem på Statist.no. Alle produksjonsselskap finner samtlige medlemmer fra alle våre siter når de søker. Vi har følgende anbefaling: For de aller fleste passer Statist.no best! Men er du utdannet skuespiller velg Skuespiler.no Er du erfaren modell velg Modell.no Søker du flest eventoppdrag velg Event.no

Statist.no - for deg som søker statistjobber innen film, tv, reklame, eller lignendeModell.no - for deg som søker modelljobber innen mote, reklame, eller lignende