Veiledning om casting og honorarer

Statist.no - Nordens største castingsite er helt GRATIS for alle producenter, derfor er det du selv som kontakter, booker og honorerer dine medvirkende. Vi caster eller booker ikke, men vi anbefaler gjerne eksterne samarbeidspartnere, for eksempel profesjonelle castingbyråer og statistkoordinatorer som også bruker våres system.
Hva gir man i honorar til sine medvirkende?
Forskjellige oppgaver gir forskjellig lønn. Honorarer varierer veldig fra produksjon til produksjon. Derfor har vi sammenfattet noen veiledende kategorier for honorarer. Husk at hvis du tilbyr et høyere honorar, så får du som regel flere kvalifiserte kandidater og velge mellom. Det er dessuten kotyme og betale tillegg for ugunstig arbeidstid, overtid, nattarbeid, lange arbeidsdager eller annet fysisk krevende arbeid.


Veiledende honorarer
OBS! Denne informasjonen er kun veiledende. Produsentene bestemmer selv honoraret og Statist.no sin medlemmer bestemmer selv om de vil akseptere jobbtilbudet eller ikke.


Film & TV
Medvirkende i bakgrunnen uten funksjon for handlingen: 500-999 kr./dag.
Medvirkende med funksjon for handlingen (feks. med replikk): 1500-3000 kr./dag.

Reklame – Film, TV, internett In-Store, trykte medier, osv.
Medvirkende i bakgrunnen uten funksjon for handlingen: 999-3000 kr./dag.
Medvirkende med funksjon for handlingen (feks. med replikk): 3000-25.000 kr./dag.

Eventpersonal, verter & vertinner ved messer, lounges, samplinger, fester, shows, osv.
100-250 kr./time avhengig av oppgave, annsvar, erfaring, alder, osv.
Månedslønnen fra 18.000 kr, til over 25.000 for langvarige prosjekter.

Profesjonelle skuespillere
Ved ansettelse av profesjonelle skuespillere, henviser vi til
Norsk skuespillerforbunds avtaler og tariffer.

Reklamefilm profesjonelle skuespillere
Betalingen for medvirkende i en reklamefilm består alltid av et studiehonorar (arbeidshonorar) og en dagsats. Dagsatsen for medvirkning i en reklame film er minimum 5.000 i bruttolønn. For medvirkning på lydsiden utgjør honoraret minimum 50% av gjeldene dagsats. Produsentenes rettigheter finnes i avtaleteksten.